FAQ: sijaissynnytys ja munasolun luovuttaminen

FAQ: sijaissynnytys ja munasolun luovuttaminen

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia sijaissynnytyksestä, munasolun luovuttamisesta ja sijaissynnyttäjästä.

Varaa sivustomme kautta henkilökohtainen tapaaminen tai Skype-tapaaminen. Tarjoamme maksutonta neuvontaa, joka ei sido mihinkään.

Miten sijaissynnyttäjää hoidetaan raskauden aikana?

Sijaissynnyttäjä saa hyvää huolenpitoa klinikalta, joka varmistaa synnyttäjän ja lapsen/lasten terveyden säännöllisillä tutkimuksilla, rutiinikontrolleilla ja ultraäänellä. Raskautta seurataan äärimmäisen tarkasti. Kaikki sijaissynnytysprosessin asianosaiset keskittyvät raskauteen ja ennen kaikkea sijaissynnyttäjän ja lapsen/lasten terveyteen.
Yhteistyökumppanimme ovat ammattimaisia korkean teknologian klinikoita, jotka noudattavat alan toimintaohjeita.

Miten sijaissynnyttäjä voi raskauden aikana?

Sijaissynnytysjärjestelyyn kuuluva raskaus on aivan tavallinen raskaus lukuun ottamatta sitä, että klinikkakäyntejä lääkärintutkimuksineen ja ultraäänineen on enemmän kuin meillä Pohjoismaissa.
Klinikan ja Tammuzin tehtävä on varmistaa, että sijaissynnyttäjä voi raskauden ajan mahdollisimman hyvin ja että hänellä on kaikki edellytykset tuntea olonsa turvalliseksi, rauhalliseksi ja hyvin huolehdituksi.

Mistä sijaissynnyttäjät ovat ja missä he asuvat?

Sijaissynnyttäjät ovat Ukrainasta ja asuvat Kiovassa tai sen lähialueilla. On tärkeää, ettei matka kodista klinikalle Kiovaan ole liian pitkä. Ruotsalaisille vanhemmille lapsia synnyttäneet sijaissynnyttäjät ovat tulleet seuraavilta alueilta: Kiova, Pultava, Sumy, Tžerkasy ja Herson. Idässä sijaitsevilta Donetskin ja Luhanskin alueilta ei ole sijaissynnyttäjiä, koska siellä on käynnissä aseellinen konflikti.

Mitä sijaissynnyttäjä saa korvaukseksi?

Sijaissynnyttäjän korvaus on 30 – 35 % sijaissynnyttäjäjärjestelyn kokonaissummasta.

Voivatko tulevat vanhemmat vaatia, että sijaissynnyttäjä tekee abortin, mikäli kyseessä on kaksosraskaus?

Abortti on sallittu siinä tapauksessa, että raskaus sisältää selkeitä terveysriskejä sijaissynnyttäjälle tai sikiölle. Kaksosraskauden takia aborttia ei sallita.

Mitä on sijaissynnytys?

Sijaissynnytys tarkoittaa, että nainen synnyttää lapsen toisen henkilön puolesta. Täydellinen ja osittainen sijaissynnyttäminen erotetaan yleensä toisistaan.

Täydessä sijaissynnytyksessä raskaus saa alkunsa, kun hedelmöitetty munasolu, joka ei ole sijaissynnyttäjän, istutetaan hänen kohtuunsa. Munasolu on joko tulevan äidin tai luovutettu munasolu, ja hedelmöitys tapahtuu koeputkihedelmöityksen avulla. Tämä sijaissynnytysmuoto on sallittu esimerkiksi USA:ssa, Ukrainassa, Venäjällä, Georgiassa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Kreikassa. Tammuz Family välittää sijaissynnytystä tässä muodossa.

Perinteisessä sijaissynnytyksessä hedelmöitetään sijaissynnyttäjän oma munasolu. Tämä sijaissynnytyksen muoto on kielletty useimmissa maissa.

Kenestä tulee sijaissynnyttäjä?

Kaikki sijaissynnytykset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja syitä sijaissynnyttäjäksi ryhtymiseen on monia. Kaikki sijaissynnyttäjät käyvät läpi tiukan seulonnan, lääketieteellisiä ja psykologisia kokeita sekä valmistautumista prosessiin, joka sijaissynnytykseen liittyy. Kaikki ovat äitejä, joilla on ennestään vähintään yksi oma lapsi ja takanaan vähintään yksi raskaus ilman komplikaatioita.

Tämän lisäksi sijaissynnytystä säädellään kunkin maan omalla lainsäädännöllä.

Mitä tapahtuu, jos sijaissynnyttäjä ei halua luopua lapsesta?

Toimimme vain maissa, joissa sijaissynnytys on selkeästi säädeltyä ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Asia varmistetaan seulonnan ja psykologisten kokeiden avulla. Sijaissynnyttäjällä ei ole biologista sidettä lapseen, ja hän tietää synnyttävänsä lapsen toisen henkilön puolesta.

Sijaissynnytys on Suomessa lainvastaista, mutta Tammuz Nordic markkinoi sitä Suomessa. Kuinka se on mahdollista ?

Tammuz Nordic markkinoi sijaissynnytyspalveluja ulkomailla, eikä se ole lainvastaista. Yritys on ruotsalainen hedelmällisyysagentuuri.

Onko laillisesti ja juridisesti korrektia tarjota sijaissynnytyspalveluita ?

Tammuz Nordic toimii vain kansainvälisissä ja lainsäädännöllisesti säädellyissä kohteissa, mikä tarkoittaa, että noudatamme aina kyseisen maan lakeja.
Hedelmällisyysagentuuri on ammattimainen ja noudattaa tarkoin myös Pohjoismaiden voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä työskentelee kunkin maan parhaiden juristien / lakimiesten kanssa, kun sijaissynnytystä järjestellään.

Miten munasolun luovuttaja valitaan?

Luovuttaja valitaan itse omien mieltymysten perusteella.

Mitä sijaissynnyttäjä saa korvaukseksi raskaudestaan?

Tv-ohjelma MOT tuo ilmi ja viittaa näkemäänsä sopimukseen, jossa Tammus maksaa sijaissynnyttäjälle 10 300 euroa. Sellaista sopimusta ei ole olemassa. Tiedot, joista MOT-ohjelmassa puhutaan, eivät ole paikkansapitäviä.
Tammuz maksaa aina sijaissynnyttäjälle korvausta 20 000 USA:n dollaria tai enemmän.

Miksi sopimus on luottamuksellinen?

Tammuz Nordic arvostaa työssään yksityisyyttä ja salassapitoa sekä vaalii ensisijaisesti sijaissynnyttäjän ja lapsen/lasten sekä muiden sijaissynnytysjärjestelyyn kuuluvien hyvinvointia.

Mistä päin Ukrainaa sijaissynnyttäjät tulevat?

Sijaissynnyttäjät asuvat useimmiten Kiovassa tai sen lähistöllä, mutta toisinaan myös kauempana. Kaikki kliiniset kontaktit tapahtuvat Kiovassa, ja sijaissynnyttäjä päättää, onko etäisyys hyväksyttävä sopimuksen solmimiseksi. Maan eteläosissa on sijaissynnyttäjiä, joiden matka klinikalle saattaa kestää 10 – 12 tuntia. Sijaissynnyttäjän pitää käydä ainakin kerran Ruotsin suurlähetystössä. Ukrainasta löytyy Ruotsin edustusto vain Kiovasta, ei muista kaupungeista. Niinpä on hankalaa, jos sijaissynnyttäjä asuu kovin kaukana Kiovasta.

Mitä ukrainalaiselta sijaissynnyttäjältä vaaditaan?

On erittäin tärkeää, ettei sijaissynnyttäjä ryhdy prosessiin pakon edessä, ainoana vaihtoehtona. Sen takia häneltä edellytetään vakaita elinolosuhteita, ja lisäksi perusvaatimuksia ovat hyvä terveys, omat lapset ja ”loppuunsaatettu” lapsiluku, ongelmitta sujuneet raskaudet ja synnytykset ym. Mitä elinolosuhteisiin tulee, vaatimuksia ovat pysyvä asunto ja toimeentulo joko oman työn kautta tai niin, että puolison tulot riittävät perheen elättämiseen.

Käykö sijaissynnyttäjä töissä raskauden aikana?

Sijaissynnyttäjä saa ennalta määrätyn korvauksen, mutta useissa tapauksissa hän työskentelee normaalissa työssään raskauden aikana. Hoito, kulut ja tulonmenetykset korvataan.

Sijaissynnyttäjän tulot Ukrainassa
Sijaissynnyttäjän korvaus vastaa usean vuoden palkkaa, kun sitä verrataan maan keskituloon. Se koostuu kuukausikorvauksesta, jonka tarkoitus on kattaa kulut. Korvaus on yhtä korkea tai korkeampi kuin normaali kuukausipalkka. Lisäksi hän saa korvauksen, kun lapsi on syntynyt ja annettu vanhemmille. Useimmiten sijaissynnyttäjä käyttää rahat omistusasuntoon tai lastensa opintoihin.

Onko sijaissynnyttäjällä oikeus keskeyttää raskaus?

Jos se on lääketieteellisesti perusteltua, toisin sanoen jos äidin tai lapsen terveys tai henki on vaarassa, sijaissynnyttäjä saa tehdä abortin. Muussa tapauksessa hän ei saa keskeyttää raskautta. Vanhempien näkökulmasta abortti on sopimusrike, joka johtaa sopimuksen purkautumiseen, ja olosuhteista riippuen sijaissynnyttäjä saattaa joutua maksamaan vanhemmille vahingonkorvausta. Tällainen tilanne on erittäin epätodennäköinen, sillä sijaissynnyttäjän valmistautuminen on ollut kattavaa ja hän on täysin asennoitunut saattamaan raskauden loppuun. Yleisiä abortin tekemiseen johtavia syitähän ei ole olemassa, koska lapsen ei ole tarkoitus jäädä sijaissynnyttäjän perheeseen eikä sijaissynnyttäjä kanna kasvatus- ja elatusvastuuta lapsesta.

Mitä tapahtuu, jos sijaissynnyttäjä muuttaa mielensä?

Sijaissynnyttäjä suhtautuu yleensä lapseen huolehtivaisesti, ja normaalisti raskaus luo siteen naisen ja lapsen välille. Se on luonnollinen osa raskautta eikä siinä ole mitään eriskummallista. Sijaissynnyttäjä on kuitenkin ollut alusta asti tietoinen, ettei hänen kantamansa lapsi kuulu hänelle ja että hän luopuu lapsesta heti tämän synnyttyä.

Ennen sijaissynnytysprosessia naiselle tehdään useita kokeita, jotta hänen voidaan todeta olevan fyysisesti ja henkisesti valmis sijaissynnyttäjäksi. Hän allekirjoittaa sijaissynnytyssopimuksen ja tietää alusta asti, ettei lapsi ole hänen.

Sijaissynnyttäjinä toimivien naisten yleinen huoli on se, että vanhemmat eivät otakaan lasta vastaan. Sijaissynnyttäjäprosessi herättää luonnollisesti tunteita, mutta sellaista ei tapahdu, että sijaissynnyttäjä ei luovu lapsesta.

Minkä kansalaisuuden lapsi saa?

Lapsi saa aina Ruotsin kansalaisuuden, mutta joissain tapauksissa lapsi on saanut myös synnyinmaansa kansalaisuuden (esimerkiksi USA:n, Kanadan ja Albanian).

Miksi naimaton nainen tai naispari ei voi käydä läpi sijaissynnyttäjäprosessia?

Ruotsissa ei ole äitiyden vahvistamista (katso kysymys siitä, miksi naisen täytyy adoptoida lapsi silloinkin, kun lapsi on hänen geneettinen lapsensa), mutta isyyden vahvistaminen sen sijaan on. Se merkitsee sitä, että lanka, joka sitoo lapsen Ruotsiin, on geneettinen yhteys isään.

Miksei voida käyttää luovutettua siemennestettä?

Se johtuu siitä, että isyyttä vahvistettaessa lapsi pitää sitoa juridisesti isään. Kun käytetään luovutettua siemennestettä, ei ole olemassa isää, joka on valmis ryhtymään juridiseksi vanhemmaksi, mikä tarkoittaa muun muassa perimisoikeutta lapselle. Lisäksi moni maa vaatii pariskunnan olevan naimisissa keskenään.

Minulla on Ruotsissa pakastettuja munasoluja/pakastettua siemennestettä/pakastettuja alkioita, joita haluan käyttää sijaissynnyttäjäprosessissa ulkomailla. Onnistuuko se?

Ruotsissa geneettistä integriteettiä koskeva laki kieltää sukusolujen viemisen Ruotsin ulkopuolelle siinä tapauksessa, että on olemassa mahdollisuus, että sukusoluja aiotaan käyttää sijaissynnytysjärjestelyssä. Jotta voi käyttää omia sukusolujaan, sperma tai munasolut pitää luovuttaa ulkomailla. Alkio luodaan koeputkihedelmöityksen avulla ulkomailla.

Miten varmistetaan sijaissynnyttäjän terveys raskauden aikana?

Sijaissynnyttäjän terveys on aina etusijalla. Prosessia edeltävien ja siihen sisältyvien lääketieteellisten kokeiden lisäksi synnyttäjä käy säännöllisissä ja tarkoissa tutkimuksissa, joissa lääkäri tutkii niin synnyttäjän kuin lapsen.

Miten saan lisätietoa sijaissynnytyksestä?

Ota yhteyttä sivustomme kautta, niin varaamme sinulle henkilökohtaisen tapaamisen tai Skype-tapaamisen. Tammuz Nordic järjestää myös maksuttomia seminaareja, joissa saat kaiken tiedon siitä, mitä prosessi pitää sisällään.

Missä maissa Tammuz Familyn yhteistyöklinikat sijaitsevat?

Klinikat ovat nykyaikaisia ja sijaitsevat usein yksityissairaaloissa. Meillä on yhteistyöklinikoita USA:ssa, Ukrainassa ja Albaniassa.

Mistä maista sijaissynnyttäjät tulevat?

Tammuzin sijaissynnyttäjät ovat Ukrainasta, USA:sta ja Albaniasta.

Miten sijaissynnyttäjä asuu raskauden aikana?

Sijaissynnyttäjä asuu omassa kodissaan perheensä luona. Joissakin tapauksissa hän muuttaa omaan asuntoon lähemmäs klinikkaa.

Mistä tietää, että sijaissynnyttäjä ja sikiö voivat hyvin raskauden aikana?

Raskauden aikana sijaissynnyttäjä käy säännöllisesti lääkärin tutkittavana, jotta sikiön hyvinvointi ja kehittyminen voidaan varmistaa, mutta antaa myös verinäytteitä, joilla varmistetaan sijaissynnyttäjän terveys läpi raskausajan. Lisäksi sijaissynnyttäjät pitävät koko prosessin ajan yhteyttä neuvojan tai jonkun muun klinikan tai sairaalan nimeämän henkilön kanssa.

Kauanko aikaa kuluu sen jälkeen, kun on päätetty hankkia lapsi sijaissynnytyksen avulla?

Noin 1 – 2 kuukauden päästä prosessi on käynnissä.

Jos minun pitää valita munasolun luovuttaja, miten toimin?

Tammuz Family tarjoaa sinulle pääsyn tietokantaan, joka sisältää tiedot munasolun luovuttajista. Päätät itse, millä kriteereillä valitset luovuttajan. Sen jälkeen, mikäli tarpeen, tutkitaan munasolun luovuttajan ja Tammuzin sijaissynnyttäjän yhteensopivuus. Tietyissä tapauksissa munasolun luovuttaja valitaan esittämällä kriteerit/toivomukset etukäteen, minkä jälkeen saadaan kolme ehdotusta kerrallaan.

Mitä prosessi edellyttää minulta?

Matkustat ainakin kaksi kertaa maahan, jossa prosessi toteutetaan. Ensimmäisellä matkalla luovutetaan verinäytteet ja siittiöt, ja jos käytetään sinun munasolujasi, ne kerätään. Matka saatetaan joutua uusimaan, jos munasoluja ja alkioita ei kehity tarpeeksi. Toinen matka tehdään ennen synnytystä, joka voidaan suunnitella tiiviissä yhteydenpidossa vanhempien kanssa. Teidän on myös otettava vastaan päivityksiä, joita voi tulla mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Meidän kauttamme saat jatkuvasti yksityiskohtaista tietoa ja on päivänselvää, että pidämme tiivistä yhteyttä prosessin ajan. Tammuz on apunasi koko ajan ja yhteinen päämäärämme on lopputulos – rakastettu lapsi!

Miksi kannattaa valita Tammuz?

Me kokoamme koko prosessiin yhteen paikkaan. Me välitämme sijaissynnytyspalvelut, munasolun luovutukset, sijaissynnyttäjän vakuutukset ja sijaissynnytysprosessin juridiset aspektit. Tammuzin kautta saatte käyttöönne kunkin maan menestyneimmät klinikat. Tammuz koordinoi ja seuraa teitä koko prosessin ajan, jotta kaikki olisi turvallista ja helppoa.

Mitä kokeita sijaissynnyttäjälle tehdään raskauden aikana?

Sijaissynnyttäjälle tehdään maan lakien ja säännösten mukaiset kokeet. Tulevat vanhemmat voivat toivoa lakimääräisten kokeiden lisäksi lisäkokeita, joista päätetään yhteistyössä lääkärin kanssa.

Mitä kokeita sijaissynnyttäjälle tehdään ennen prosessin alkamista?

Ennen sijaissynnytysprosessia tehdään kokeet tarttuvien tautien varalta (mm. HIV, B-hepatiitti, C-hepatiitti jne.). Myös geneettisten sairauksien testaamista suositellaan.

Tapaanko sijaissynnyttäjän matkan aikana?

Se riippuu valitsemastasi ohjelmasta. USA:ssa olet suorassa yhteydessä sijaissynnyttäjän kanssa koko matkan ajan. Sijaissynnyttäjä voi pitää sinut ajan tasalla lääkärikäyntiensä jälkeen. Ukrainassa ja Albaniassa Tammuz toimii välikätenä kieli- ja kulttuurierojen takia. Tapaat sijaissynnyttäjän prosessin aluksi sopimuksen allekirjoittamisen merkeissä.

Mitkä maat sallivat sijaissynnytyksen ulkomaalaisille?

USA – kaikille
Ukraina – vain heteroseksuaalisille aviopareille
Albania – samaa sukupuolta oleville pareille (miehille) ja naimattomille miehille

Mitä tietoa munasolun luovuttajasta on saatavilla?

Vaikka munasolun luovuttajat ovat nimettömiä, tulevat vanhemmat saavat kattavasti tietoa, joka sisältää valokuvia, terveyshistorian, perhetaustan sekä henkilötiedot.

Voimmeko tavata munasolun luovuttajan?

Munasolu luovutetaan nimettömänä. Jos sekä luovuttaja että tulevat vanhemmat haluavat tavata, tapaaminen järjestetään Tammuzin avustuksella.

Mitä kokeita sijaissynnyttäjälle tehdään?

Kaikki sijaissynnyttäjät seulotaan tarkoin. Heille tehdään lääketieteellisiä ja psykologisia kokeita ja autetaan valmistautumaan prosessiin.

Voiko sijaissynnyttäjän valita?

Se riippuu valitsemastasi ohjelmasta. USA:ssa tulevat vanhemmat ja sijaissynnyttäjä valitsevat toisensa, Ukrainassa ja Albaniassa tulevat vanhemmat tapaavat sijaissynnyttäjän ennen prosessin aloittamista ja allekirjoittavat sopimuksen.

Voinko ryhtyä sijaissynnyttäjäksi?

Sijaissynnyttäjänä toimiminen naiselle, joka ei itse voi tulla raskaaksi, on yksi jaloimmista teoista, joita ihminen voi toiselle tehdä. Koska asiaan liittyy suuri vastuu molempien osapuolen taholta, toimintaohjeita on luonnollisesti paljon. Sijaissynnyttäjäksi haluavan naisen tulee olla 22 – 38-vuotias ja terve, ja hän on synnyttänyt ainakin yhden lapsen ongelmattoman raskauden päätteeksi vähintään vuosi sitten. Naisen pitää olla tunne-elämältään vakaa, toisin sanoen hänellä ei ole meneillään henkilökohtaista kriisiä kuten avioeroa, menetystä, perheenjäsenen vakavaa sairautta tai vastaavaa. Ruotsin lainsäädäntö ei salli sijaissynnytystä Ruotsissa.

Voiko sijaissynnyttäjänäni toimia joku perheenjäsen eikä tuntematon nainen ulkomailla?

Ruotsin lainsäädäntö ei salli avustettua sijaissynnytystä Ruotsissa. Ottakaa yhteyttä meihin, niin voimme ottaa selvää vaihtoehdoista, jotka saattaisivat sopia teille.

Mitä takuuohjelma tarkoittaa?

Takuuohjelma tarkoittaa, että kaikki prosessiin sisältyvät vaiheet käydään läpi niin monta kertaa kuin on tarpeen, jotta teistä tulee vanhempia.

Millaisia juridiset prosessit ovat?

Juridisten prosessien voidaan yksinkertaistetusti sanoa koostuvan kolmesta osasta. Ne ovat isyyden vahvistaminen, yksinhuoltajuuden hakeminen isälle sekä läheisadoptio sille osapuolelle, joka on lapsen/lasten toinen vanhempi.

Mitä eroa on perheoikeudella ja käräjäoikeudella?

Perheoikeus on sosiaalihallinnon osasto, joka käsittelee tiettyjä perheoikeudellisia, luonteeltaan suoraviivaisia kysymyksiä. Nimestään huolimatta perheoikeus ei ole tuomioistuin. Käräjäoikeus on tuomioistuin.

Paljonko perheoikeudesta on apua?

Se vaihtelee nykyään paljon muun muassa eri perheoikeuksien sisäisten toimintatapojen mukaan. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että voidakseen vahvistaa isyyden perheoikeudet vaativat nykyään, että lapsi on paikan päällä Ruotsissa. Kun lapsi on Ruotsissa, lapsen asuinpaikan katsotaan olevan Ruotsi. Ennen lapsen saapumista Ruotsiin isyyden vahvistaa käräjäoikeus.

Kun lapsi syntyy idässä (Ukrainassa ja Georgiassa), isyyden pitää olla vahvistettu jo ennen kuin lapsi voi matkustaa kotiin Ruotsiin. Se johtuu siitä, ettei lapsi synny kyseisen maan kansalaisena, joten lapsi ei saa matkustusasiakirjoja ennen kuin Ruotsin kansalaisuus on vahvistettu. Tähän asiaan saattaa lähiaikoina tulla muutos. Ruotsin valtiopäivät teki 13. kesäkuuta 2018 päätöksen, että sosiaalilautakunta (perheoikeus) voi myötävaikuttaa isyyden vahvistamiseen, kun lapsen on synnyttänyt sijaissynnyttäjä eikä lapsi ole vielä matkustanut kotiin. Uudet säännöt eivät velvoita sosiaalilautakuntaa myötävaikuttamaan asiaan vaan antavat sille mahdollisuuden tehdä niin. Laki astuu voimaan 1. tammikuuta 2019.

Kun lapsi syntyy esimerkiksi USA:ssa, Albaniassa tai Kanadassa, lapsi voi matkustaa kotiin niin pian kuin synnyinmaan kansalaisuuteen perustuvat matkustusasiakirjat on saatu laadittua.

Perheoikeudella on mahdollisuus mutta ei velvollisuutta päättää, että sopimus yksinhuoltajuudesta astuu voimaan. Usein perheoikeus haluaa kuitenkin sijaissynnyttäjän paikalle, mikä vaikeuttaa asiaa käytännön syistä.

Läheisadoptio on aina käräjäoikeuden asia. Perheoikeus tekee usein yhden tai kaksi kotikäyntiä nähdäkseen, että lapsi voi hyvin, ja antaa sen jälkeen läheisadoptiota puoltavan lausunnon käräjäoikeuden päätöksen tueksi. Läheisadoptio on suoraviivainen prosessi, jota ei voi verrata kansainvälisiin adoptioihin.

Miksi ruotsalaisen naisen pitää adoptoida lapsi, vaikka kyseessä olisi hänen oma geneettinen lapsensa?

Ruotsissa lapsen synnyttäjän katsotaan olevan lapsen äiti. Se perustuu vanhempainkaaren 1. luvun 7. pykälään sekä vanhaan oikeussääntöön ”mater semper certa est”, joka tarkoittaa, että lapsen synnyttäjä on äiti tai että äiti on aina tiedossa. Se tarkoittaa, ettei meillä Ruotsissa ole äitiyden vahvistamista. Nykypäivänä, uuden lääketieteellisen teknologian myötä, sääntö saattaa vaikuttaa vanhentuneelta ja äitiyden vahvistaminen tarpeelliselta, mutta toistaiseksi äidistä tulee juridinen äiti läheisadoption avulla.

Mitä tapahtuu, jos toinen tai kumpikin tuleva vanhempi menehtyy lapsen ollessa vatsassa?

Siltä varalta, että toinen tai kumpikin vanhempi menehtyy ennen lapsen saapumista kotiin ja prosessien loppuunsaattamista, laaditaan yleensä testamentti, josta pariskunnan tahto käy ilmi. Yleensä lapselle nimetään pariskunnan valitsema huoltaja.

Miten kotimatka lapsen kanssa järjestyy?

Kun lapsella on kansalaisuus, kyseistä kansalaisuutta edustava suurlähetystö/konsulaatti auttaa laatimaan lapsen matkustusasiakirjat.
Jos lapsi matkustaa kotiin ruotsalaisilla matkustusasiakirjoilla, otetaan yhteyttä Ruotsin Verovirastoon, joka myöntää lapselle väliaikaisen henkilönumeron.

Milloin vanhempainrahaa voi hakea?

Kun lapsen isyys on vahvistettu, käynnistetään yksinhuoltajuuden hakemisprosessi. Kun isän yksinhuoltajuus on vahvistettu, Vakuutuskassa maksaa muun muassa vanhempainrahaa, lapsilisää ja muita vanhemmuuteen liittyviä sosiaalietuuksia.