Rugemor i USA for alle

Surrogatmoderskab i USA for heteroseksuelle og homoseksuelle - Nordic Surrogacy

Hvem henvender programmet sig til?

Surrogatprogrammet i USA er åbent for alle, heteroseksuelle, homoseksuelle, par og enkeltpersoner.

Garantiprogram

Vi har etableret forskellige garantiprogrammer for at skabe økonomisk tryghed og tilgængelighed for flere. Et garantiprogram indebærer, at alle dele, der indgår i en surrogatproces, som for eksempel ægdonation, embryoskabelse, embryoscreening, juridiske processer på destinationen, erstatning og forsikring til surrogatmoren inklusive koordinering og support, gøres så mange gange, som det er nødvendigt, for at I bliver forældre. Programmet er udviklet for at give økonomisk tryghed og gennemsigtighed gennem hele processen, og for at I kan følge jeres budget.

En af vores rugemødre i USA fortæller om sit valg ❤️

Ægdonation

Ægdonationen finder sted i USA eller Indien alt efter det individuelle program. Til dette surrogatprogram kan man vælge vores sydafrikanske eller amerikanske ægdonorer.

De kommende forældre kan vælge mellem følgende muligheder

  1. Sydafrikansk ægdonor – friske æg, fuld cyklus
    – Ægdonation og IVF finder sted ved Western Fertility Institute i L.A.
    – Den amerikanske surrogatmor modtager behandling
  2. Sydafrikansk ægdonor fra Tammuz’ ægbank
    – IVF finder sted på Aveya Fertility Clinic i New Delhi, den førende fertilitetsklinik i Indien.
    – Embryo sendes til Western Fertility Institute i USA, hvor den amerikanske surrogatmor modtager behandling

Efter fødslen

Efter fødslen følger en juridisk proces, som afsluttes med, at barnet får et amerikansk pas, med hvilket det kommer til Sverige. Siden følger en juridisk proces for at skaffe barnet et svensk pas.
Vi vejleder de kommende forældre gennem hvert trin.

Prisen for surrogatmoderskab i USA

Vores surrogatprogram i USA koster fra 70.000 USD inklusive alle formidlingsgebyrer. Prisen gælder frem til 31/12 2018. Omregnet til danske kroner bliver det 603.000 kr. ifølge den aktuelle kurs. Vær opmærksom på, at betalingen sker i amerikanske dollars.

Surrogatmoderskab i USA for heteroseksuelle og homoseksuelle2 - Nordic Surrogacy

Filmklippet ovenfor. Eduardo fortæller om sin længsel efter et barn, overvejelser om adoption og endelig beslutningen om at anvende en surrogatmor.