Rugemor i USA for alle

Surrogatmoderskab i USA for heteroseksuelle og homoseksuelle - Nordic Surrogacy

Hvem henvender programmet sig til?

Surrogatprogrammet i USA er åbent for alle, heteroseksuelle, homoseksuelle, par og enkeltpersoner.

Garantiprogram

Vi har etableret forskellige garantiprogrammer for at skabe økonomisk tryghed og tilgængelighed for flere. Et garantiprogram indebærer, at alle dele, der indgår i en surrogatproces, som for eksempel ægdonation, embryoskabelse, embryoscreening, juridiske processer på destinationen, erstatning og forsikring til surrogatmoren inklusive koordinering og support, gøres så mange gange, som det er nødvendigt, for at I bliver forældre. Programmet er udviklet for at give økonomisk tryghed og gennemsigtighed gennem hele processen, og for at I kan følge jeres budget.

En af vores rugemødre i USA fortæller om sit valg ❤️

Ægdonation

Ægdonationen finder sted i USA og man vælge vores amerikanske ægdonorer.

Efter fødslen

Efter fødslen følger en juridisk proces, som afsluttes med, at barnet får et amerikansk pas, med hvilket det kommer til Sverige. Siden følger en juridisk proces for at skaffe barnet et svensk pas.
Vi vejleder de kommende forældre gennem hvert trin.

Prisen for surrogatmoderskab i USA

Vores surrogatprogram i USA koster fra 151 950 USD inklusive alle formidlingsgebyrer. Vær opmærksom på, at betalingen sker i amerikanske dollars.

Mikkel om surrogacy i USA

Eduardo om ufrivillig barnløshed og Nordic Surrogacy