Processen med rugemor – fra æg og IVF til fødsel

Processen – hvordan foregår surrogatmoderskab - Tammuz Nordic Surrogacy

Surrogatprocessen er den mest fantastiske, udfordrende og voldsomme rejse, du kommer ud på. Vi har selv foretaget den, og vi har hjulpet flere hundrede andre kommende forældre igennem den.

Rugemoren

Rugemoren er den kvinde, der hjælper dig med at opfylde din drøm om at blive forælder. Alle Nordic Surrogacys rugemødre overholder de respektive landes love og reguleringer og har gennemgået screening, medicinske og psykologiske tests og forberedelser inden processen.

 

Tilpasning til dine behov

Gennem vores internationale partnerorganisationer kan vi tilbyde en række forskellige muligheder, der kan tilpasses alle kommende forældre. Vi hjælper dig med at vælge en ægdonor, surrogat, medicinsk assistance og juridisk rådgivning og med at finde den rette forsikring til rugemoren under graviditeten og fødslen.

Men hvad indgår i rejsen? Og hvilken rækkefølge sker den i? Hver rejse er unik. Den varierer alt efter de kommende forældres behov, og den vil blive udkrystalliseret på vores indledende møde. Nogle kommende forældre har brug for ægdonation, mens andre anvender deres egne æg.
Kontakt os for et personligt møde for at se, hvilke muligheder der er til rådighed. Eller besøg os på et af vores seminarier.

 

1. Du vælger program ud fra dine individuelle omstændigheder

Vi starter med gratis rådgivning, hvor vi trin for trin gennemgår processen for at afgøre, hvilket program og hvilken destination, der passer dig eller jer ud fra individuelle omstændigheder. Derefter vælges program, og en tidsplan tager form.

 

2. Fertilitetsudredning, matchning af ægdonor eller anvendelse af egne æg

Vi foretager en fertilitetsudredning for at finde ud af, om du kan anvende dine egne æg, eller om det er nødvendigt med en ægdonor. Kvaliteten af både æg og sæd kontrolleres.
–Egen ægdonation – IVF
– Ægdonation – valg af ægdonor

3. Matchning med rugemor

Alle Nordic surrogacys surrogatmødre er godkendt ifølge det valgte lands gældende love og har gennemgået screening, medicinske og psykologiske tests og forberedelser inden processen. Med udgangspunkt i mange års erfaringer vil vi kunne hjælpe med en surrogatmatchning med fokus på dine behov og ønsker. Hvordan det konkret foregår varierer fra program til program.

4. Befrugtning og udvikling til embryo

Efter at have doneret sæd og valgt en donor/doneret æg sker IVF-processen i en fertilitetsklinik afhængig af dit program. Det befrugtede æg udvikles i et laboratorium i op til 5-7 dage, indtil blastocyst-stadiet er opnået. Embryoer, der når dette stadie, vil gennemgå en PGS/CGH-test. Det er en genetisk test af embryoet, inden det implanteres i livmoren. Formålet med testen er at fastslå kvaliteten af embryoet, inden det implanteres i livmoren, for at forhindre visse anomalier og syndromer, inklusive Downs syndrom, cystisk fibrose og Tay Sacks.

5. Embryooverføring

Rugemoren påbegynder sin behandling for at kunne tage imod embryoet. Behandlingen varer cirka en måned og består af en række besøg på klinikken.

Inden overføringen af embryo skal rugemoren endnu engang gennemgå de samme tests, som hun gjorde, da hun ansøgte. Dette er for at sikre sig, at hun fortsat opfylder kriterierne for at blive surrogatmoder, og at forudsætningerne er de samme.

I overensstemmelse med de kommende forældres ønske og med rugemorens godkendelse implanteres enten et eller to embryoer. De resterende embryoer fryses ned til eventuel fremtidig brug, hvis forældrene ønsker det.

Homoseksuelle fædre eller par af samme køn (mænd) har mulighed for at transplantere et embryo fra hver af fædrene for at forsøge at skabe en tvillinggraviditet, hvor hvert barn er genetisk forbundet til en af forældrene.

Cirka to uger efter overføringen af embryoet foretager man en blodprøve for at se, om der findes en ”unormal” forøgelse af hormoner. Er der sket en forøgelse, er rugemoren sandsynligvis gravid, og man arrangerer en ultralydsundersøgelse for at bekræfte dette.

To uger efter IVF og embryooverførelse giver en blodprøve svar på, om rugemoren er blevet gravid. Hvis det ikke er sket, så gentages overførelsesprocessen.

6. Under graviditeten og frem til fødsel

Når graviditeten bliver bekræftet, konsulterer rugemoren en jordemor. Man opretter en graviditetsplan, der er alle parters fælles kort gennem graviditeten. Planen inkluderer planlagt helbredsundersøgelse, kontrol af surrogatet og andre milepæle. De kommende forældre får under graviditeten løbende billeder og rapporter fra ultralyd med cirka to uger mellem hvert besøg. Fødslen sker på en klinik tilknyttet programmet, og du er til stede som kommende forælder.