DARE to Talk-grupper om surrogacy

DARE to Talk-grupper om surrogacy

At gennemgå et surrogacy-forløb kan være en lang og i perioder hård rejse, hvori der løbende kan opstå spørgsmål, tvivl, kriser eller følelsen af ensomhed. At stifte familie er for mange par og enlige forbundet med mange følelser, og man kan have et stort behov for at kunne dele sine tanker med andre.

DARE Danmark tilbyder fra foråret 2019 muligheden for at personer kan indgå i en DARE to Talk-gruppe, hvis formål er at tilbyde formaliserede gruppesessioner, hvor man mødes med andre ligesindede og har mulighed for at drøfte tanker og bekymringer undervejs i processen.

I gruppen kan man få råd og vejledning til, hvordan man i det daglige kan håndtere de svære situationer, som kan opstå i processen med surrogacy og/eller livet i alternative familiekonstellationer. Gruppen kan fungere som et frirum, hvor man kan tale frit fra hjertet uden at bekymre sig om andres fordomme. DARE to Talk-gruppen fungerer således som en ventil for de følelser man kan gå rundt med og som er svære at rumme alene eller som par.

De etiske og moralske dilemmaer man kan stå overfor som menneske undervejs i et surrogacy-forløb.
De svære følelser der kan følge med som ufrivilligt barnløs.
Relationen til familie, venner og arbejdsplads når man er i en alternativ familiekonstellation.
De gode og de mindre gode oplevelser der følger et surrogacy-forløb.
Tristhed, modløshed, håbløshed, udfordringer og dilemmaer.

Hvad koster det?
50 kr. pr. person for medlemmer af DARE

150 kr. pr. person for ikke-medlemmer

Læs mere her (DAREdanmark.dk)