Borgerforslag: anerkendt medfaderskab i regnbuefamilier

Nyt borgerforslag om regnbuefamilier - Nordic Surrogacy

Et nyt borgerforslag vil have anerkendt medfaderskab i regnbuefamilier. Og forslaget har rekordhurtigt fået langt over de 50.000 underskrifter, der tvinger Folketinget til at tage det op. På Christiansborg har politikerne taget godt imod borgerforslaget. Alle partier har sagt, at de enten bakker op om forslaget eller ser positivt på det.

Langt de fleste af partierne mangler dog at tage stilling til, præcist hvem en lovændring skal gælde for. Det viser Detektors rundringning til partiernes ordførere på området. Der er nemlig forskel på, om en ny lov kun skal gælde i de sager, hvor en kvinde har været rugemor uden at få betaling for det, eller om loven også skal gælde for homoseksuelle par, der har gjort brug af en betalt rugemor i udlandet.

– Jeg har slet ikke fået drøftet det i så detaljeret grad, som du beder om lige nu, siger for eksempel Det Konservative Folkepartis ligestillingsordfører, Birgitte Bergman. De eneste tre partier, der har taget stilling er Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne. Radikale Venstre ønsker at inkludere par, der har betalt deres rugemødre. Det ønsker Enhedslisten og Kristendemokraterne ikke.

Læs hele artiklen på DR.dk