Barnløse søger hjælp i Sverige, Victoria og Kristoffer har to fædre og en rugemor

Barnløse søger hjælp i Sverige, Victoria og Kristoffer har to fædre og en rugemor

Torben og Casper fra Aarhus måtte bruge en rugemor for at opfylde drømmen om at få børn.

– Som homoseksuel mand, når man springer ud, så lægger man låg på nogle følelser om det at få familie. Det havde vi nok begge to gjort, indtil vi mødte hinanden.

Dengang måtte to mænd ikke adoptere, og tanken om en regnbuefamilie, hvor man deler børn med kvinder, var heller ikke helt rigtig. Derfor valgte de to mænd at forsøge sig med at finde en rugemor eller en surrogatmor, som det også hedder.

Flere vælger rugemor og antallet af børn, som kommer til Danmark via en rugemor, stiger. “Jeg ser cirka to-tre fødsler om måneden, så det er jo godt og vel 30 børn om året. Og det er kun toppen af isbjerget. Jeg formoder, at der kommer 100 – måske 150 – børn til Danmark om året”, siger Mikkel Raahede.

I Danmark er der strenge regler for brugen af rugemødre, mens reglerne er lempeligere i Sverige. Derfor rejser mange danskere over Øresund, når de ønsker hjælp fra en rugemor.

Læs mere her