Juridisk eksperthjælp i surrogatprocessen

Juridisk eksperthjælp i surrogatprocessen - Nordic Surrogacy

Vi hjælper kommende forældre med al forberedelse og støtte for at få processen til at forløbe så smidigt som muligt. Vi sørger for alle de nødvendige dokumenter, som er påkrævet i de juridiske processer, og hjælper i kontakten med de myndigheder, det angår, når et barn bliver født i udlandet.

Sammen gennemfører vi en sikker, hurtig og forudselig retsproces, med det mål for øje, at I skal blive en helt almindelig juridisk fungerende familie med rettigheder og pligter vedrørende forældremyndighed, barselsløn, skolepligt, børnepenge med mere.