Infertilitet og ufrivillig barnløshed

Infertilitet og ufrivillig barnløshed - Nordic Surrogacy

Det er ikke altid, man opnår en graviditet, når man forsøger at befrugte et æg med sæd. Når man har forsøgt at opnå befrugtning i mere end et år kaldes det for ufrivillig barnløshed eller infertilitet.

Ufrivillig barnløshed

Der kan være flere årsager til, at man ikke bliver gravid. Cirka 15 procent af alle par rammes af ufrivillig barnløshed og infertilitet i Sverige. En tredjedel skyldes mandlige årsager, en tredjedel skyldes kvindelige årsager, og en tredjedel skyldes ukendte årsager. Der forskes også i, om infektioner, kromosomændringer, lægemidler og anatomi kan være årsag til ufrivillig barnløshed.

Stigning i infertilitet

En pige fødes med cirka 400.000æg i æggestokkene og producerer ikke nye, mens hun lever. Mænd producerer cirka 1.800 nye sædceller i sekundet. Kvinders fertilitet begynder at falde ved 25-årsalderen, og når de fylder 40 år, har de kun fem procent chance for at blive gravide. Samtidig har studier vist, at mænds sædkoncentration og fertilitet er faldet drastisk siden 1973.

IVF – reagensglasbefrugtning

IVF eller reagensglasbehandling er en fertilitetsmetode, hvor en kvindes æg udtages fra en æggestok for at blive befrugtet af en mands sæd uden for en kvindes krop. IVF betyder in vitro-fertilisering (”in vitro”= i glas og ”fertilisering” = befrugtning). Metoden anvendes ved alle former for infertilitet; kvindelig, mandlig og uforklarlig barnløshed. Med IVF bliver kvinden først stimuleret med hormoner for at modne flere æg. Æggene udtages fra kvindens æggestokke, ved at lægen under en ultralydsscanning fører en tynd nål ind i æggestokken via skeden. Mandens sædprøve gøres klar. Sædceller og æg føres sammen i en petriskål, for at befrugtningen kan finde sted. Efter 2-5 dage opsættes et eller to embryo/er i kvindens livmoder.

Permanent infertilitet

En del kvinder mangler livmoder til at bære et barn, andre har sygdomme, som gør det umuligt for dem at gennemgå en graviditet. En del har været igennem alle mulige fertilitetsbehandlinger, uden at opnå graviditet. Nogle sætter deres lid til adoption, men når at blive for gamle, inden de bliver godkendt til at adoptere. For en stor del af disse mennesker, kan surrogatmoderskab være en måde at blive forældre på.

Infertilitet og surrogatmoderskab

For at finde ud af om ens egne æg kan anvendes i en surrogatproces, eller om det er nødvendigt med en ægdonor er det nødvendigt med en fertilitetsudredning, hvor man både undersøger kvaliteten af æg og sæd. Ved infertilitet anvendes ægdonor eller sæddonor eller begge dele.

Vi haer fulgt hundredvis af ufrivilligt barnløse på deres rejse mod at blive forældre. Vi ved, at der er store økonomiske udfordringer ved det. Vi har selv foretaget investeringen, da vi gik fra kommende forældre til forældre. Og netop derfor tilbyder Nordic Surrogacy en række forskellige surrogatprogrammer i forskellige lande. Hos Nordic Surrogacy er der tavshedspligt, høj integritet og respekt over for alle involverede parter i processen i alle vores programmer.

Filmklippet ovenfor. Eduardo fortæller om sin længsel efter et barn, overvejelser om adoption og endelig beslutningen om at anvende en surrogatmor.