Hvorfor vælge Nordic Surrogacy?

Hvorfor vælge Tammuz - Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy arbejder både lokalt og globalt for at forandre den retslige og sociale situation, hvad fertilitet og surrogatmoderskab angår.

Vores værdier og vores mission

”Vi vil hjælpe ufrivilligt barnløse til en tryg surrogatproces med udgangspunkt i vores egne erfaringer med processen, længslen efter børn og glæden ved at være en familie.” – Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy er en af verdens førende surrogat- og fertilitetsvirksomheder

Vi tilbyder et komplet og omfattende garantiprogram og følger dig som vordende forælder under hele processen. Det er det, der er styrken ved vores koncept – Vi er ved din side fra start til slut!

Vi tilbyder et garantiprogram

Det indebærer, at I gennemgår surrogatprocessen, til I er blevet forældre. Vi tilbyder også andre programmer og forklarer nærmere om dem, når vi ses til rådgivning.

Hos os er de vordende forældre og surrogatmoren i centrum

Vores kompetence og vores netværk er unikt og svært at matche. Fordi vi har vores egne erfaringer med den rejse, som du snart begiver dig ud på, ved vi, hvor vigtig det er at få en personlig og professionel behandling. Vi er i daglig kontakt med vores klinikker og følger dig hele vejen i processen. Vi er med andre ord ikke bare en formidling, men en forlængelse af klinikkerne. Vi er her for at guide dig gennem en både kompleks og emotionel proces på en økonomisk ansvarlig måde.

Tryghed for alle…

– de vordende forældre, surrogatmoren og hendes familie. Gennem os får du adgang til nogle af verdens førende fertilitetsklinikker. Foruden førsteklasses omsorg for alle involverede parter, arbejder vi udelukkende i lande, der har stor erfaring med lovligt reguleret surrogatmoderskab. Eftersom vores samarbejdspartnere findes i flere forskellige lande, kan vi sammensætte et program, der passer de kommende forældres forudsætninger og begrænsningerne i lovgivningen i de respektive lande.

Eftersom en stor del af processen gennemføres i udlandet tilbyder vi et helt team omkring dig. Det gælder for eksempel læger, sygeplejersker, koordinatorer og en lokal guide, hvis det er nødvendigt. I Ukraine  får du en personlig, engelsktalende koordinator, der ledsager dig under dit ophold, og som sikrer, at der findes en tydelig kommunikation mellem parterne. Det skaber stor tryghed.

Vi vil fremme ligestilling uanset seksuel orientering

Dette er en af grunden til, at Nordic Surrogacy findes. At alle får en mulighed for at blive forælder. I årenes løb har vi gjort os store anstrengelser for at ændre den generelle holdning til surrogat som en måde at skabe en familie på. Blandt andet gennem dialog med politikere, debatartikler og ved at være synlige i offentlig sammenhænge.