FAQ: vigtige ting at vide for ufrivilligt barnløse om rugemor, surrogatmor, ægdonor, sæddonor og IVF

Hvad er en rugemor?
En rugemor eller surrogatmor er en kvinde, som bærer og føder et barn for en anden. Barnet tilhører genetisk en anden, da en anden kvindes æg er blevet befrugtet og derefter lagt ind, dette kaldes IVF.

Kan rugemoren bare give sit barn væk?
Barnet er ikke rugemorens genetiske barn. Det er et doneret æg, som er implanteres. Rugemoren er under hele graviditeten klar over, at hun bærer barnet for en anden.

Har rugemoren svært ved at give barnet fra sig?
Rugemoren udfører en frivillig handling. Under hele graviditeten ved rugemoren, at barnet ikke skal opfostres af hende.

Hvordan kompenseres rugemoren økonomisk?
– Det sædvanligste er, at hun får al pleje og alle omkostninger betalt, samt kompensation for tab af indtægt. De fleste lande sikrer, at surrogatmødre eller rugemødre ikke kan ”tjene penge” på deres virksomhed.

Løber rugemoren nogen risiko?
Den risiko, en rugemor løber, er som ved enhver anden graviditet.

Hvilken betaling får rugemoren?
Det sædvanligste er, at hun får al pleje og alle omkostninger betalt samt kompensation for tab af indtægt. De fleste lande regulerer det, så surrogatmødre ikke kan ”tjene penge” på deres virksomhed.

Hvor stor risiko løber en rugemor?
En rugemor eller surrogatmor løber samme risiko som ved enhver anden graviditet. Dog sker dette under ekstremt omhyggelige kontroller hos læger, då både barnets og rugemorens helbred sikres.

Hvad gør jeg for at få mere at vide om, hvad surrogatmoderskab indebærer?
Kontakt Tammuz Nordic via hjemmesiden, så fortæller vi alt i detaljer.

I hvilke lande ligger klinikkerne?
Ukraine og USA

Hvilke lande kommer rugemødrene fra?
Ukraine og USA

Hvordan lever rugemødrene, mens de er gravide?
De bor i deres egne hjem sammen med deres egne familier.

Hvordan ved man, at rugemoren og fosteret har det godt under graviditeten?
Under graviditeten går de til regelmæssige lægekontroller for at sikre, at fosteret har det godt og udvikler sig, som det skal, men de afgiver også blodprøver, så man kan kontrollere helbredet under hele graviditeten.

Hvor lang tid går der, fra man har taget beslutning om at få et barn via rugemor?
Ca. 1-2 måneder, så er processen i gang.

Hvis jeg skal vælge ægdonor, hvad gør jeg så?
Tammuz har et opdateret digitalt register med ægdonorer, der har tilmeldt sig registeret, som hver kunde får adgang til. Dette sker via et login til registeret, som man får, så snart man har indgået en aftale. Du/I bestemmer selv kriterier for valg af ægdonor. Ægdonor matches derefter efter behov med surrogatmor af Tammuz.

Hvad kræves der af mig i processen?
Med Tammuz får du detaljeret information løbende, og tæt kontakt under processen er en selvfølgelighed. Tammuz er der for at hjælpe til hele tiden, og vores fælles mål er det fantastiske resultat, det indebærer: et barn!

Hvad kan Tammuz være til tjeneste med?
Alle kontakter med myndigheder, juridisk hjælp og den dokumentation, en smidig håndtering kræver.