FAQ: vigtige ting at vide for ufrivilligt barnløse om rugemor, ægdonor, surrogacy og IVF

FAQ - vigtige ting at vide for ufrivilligt barnløse om rugemor, surrogatmor, ægdonor, surrogacy, sæddonor og IVF - Tammuz Nordic Surrogacy

Hvad er en rugemor eller surrogatmor? Og surrogacy?

En rugemor eller surrogatmor er en kvinde, som bærer og føder et barn for en anden. Barnet tilhører genetisk en anden, da en anden kvindes æg er blevet befrugtet og derefter lagt ind, dette kaldes IVF.

Kan rugemoren bare give sit barn væk?
Barnet er ikke rugemorens genetiske barn. Det er et doneret æg, som er implanteres. Rugemoren er under hele graviditeten klar over, at hun bærer barnet for en anden.

Har rugemoren svært ved at give barnet fra sig?
Rugemoren udfører en frivillig handling. Under hele graviditeten ved rugemoren, at barnet ikke skal opfostres af hende.

En af vores rugemødre i USA fortæller om sit valg ❤️

Du skal acceptere statistik og marketingcookies for at se denne video.

Læs mere om surrogasi i USA

Hvordan kompenseres rugemoren økonomisk?
– Det sædvanligste er, at hun får al pleje og alle omkostninger betalt, samt kompensation for tab af indtægt. De fleste lande sikrer, at surrogatmødre eller rugemødre ikke kan ”tjene penge” på deres virksomhed.

Løber rugemoren nogen risiko?
Den risiko, en rugemor løber, er som ved enhver anden graviditet.

Hvilken betaling får rugemoren?
Det sædvanligste er, at hun får al pleje og alle omkostninger betalt samt kompensation for tab af indtægt. De fleste lande regulerer det, så surrogatmødre ikke kan ”tjene penge” på deres virksomhed.

Hvor stor risiko løber en rugemor?
En rugemor eller surrogatmor løber samme risiko som ved enhver anden graviditet. Dog sker dette under ekstremt omhyggelige kontroller hos læger, då både barnets og rugemorens helbred sikres.

Hvad gør jeg for at få mere at vide om, hvad surrogacy indebærer?
Kontakt Nordic Surrogacy via hjemmesiden, så fortæller vi alt i detaljer.

I hvilke lande ligger klinikkerne?
Ukraine, Colombia og USA

Hvilke lande kommer rugemødrene fra?
Ukraine, Colombia og USA

Hvordan lever rugemødrene, mens de er gravide?
De bor i deres egne hjem sammen med deres egne familier.

Hvordan ved man, at rugemoren og fosteret har det godt under graviditeten?
Under graviditeten går rugemødrene til regelmæssige lægekontroller for at sikre, at fosteret har det godt og udvikler sig, som det skal, men de afgiver også blodprøver, så man kan kontrollere helbredet under hele graviditeten.

Hvor lang tid går der, fra man har taget beslutning om at få et barn via rugemor?
Ca. 1-2 måneder, så er processen i gang.

Hvad kræves der af mig i processen?
Med Nordic Surrogacy får du detaljeret information løbende, og tæt kontakt under processen er en selvfølgelighed. Nordic Surrogacy er der for at hjælpe til hele tiden, og vores fælles mål er det fantastiske resultat, det indebærer: et barn!

Hvad kan Nordic Surrogacy være til tjeneste med?
Alle kontakter med myndigheder, juridisk hjælp og den dokumentation, en smidig håndtering kræver.

Du skal acceptere statistik og marketingcookies for at se denne video.

Nedenfor finder du mere detaljeret information om rugemoderskap og surrogacy

Hvad betyder rugemoderskab og surrogacy?
Surrogatmoderskab eller surrogacy betyder, at en kvinde bærer et barn for en anden. Normalt skelnes der mellem fuldstændig eller delvis surrogat.

Ved fuldstændigt rugemoderskab og surrogacy foregår graviditeten ved at et befrugtet æg, som ikke er rugemorens, sættes op i hendes livmoder. Ægget er enten den kommende mors eller et donoræg, og befrugtningen af ægget sker ved hjælp af IVF. Denne surrogatform er tilladt i USA, Ukraine, Rusland, Georgien, Storbritannien, Canada og Grækenland. Og det er denne surrogatform, som Nordic Surrogacy formidler.

Ved traditionelt rugemoderskab befrugtes rugemorens egne æg. Denne surrogattype er i de fleste lande forbudt.

Hvem vælger at blive rugemor?
Al rugemoderskab bygger på frivillighed, og der er mange årsager til at vælge at blive rugemor.
Alle rugemødre skal gennemgå screening, lægelige og psykologiske undersøgelser og forberedelser til den proces, som indebærer at være rugemor. Alle er selv mødre. De har allerede mindst et barn og har gennemgået mindst en graviditet uden komplikationer.
Derudover reguleres rugemoderskabet ud fra lovgivningen i det respektive land.

Hvad sker der, hvis rugemoren ikke vil give barnet fra sig?
Vi samarbejder kun med lande, hvor rugemoderskab er tydeligt reguleret og bygger på frivillighed. Dette sikres gennem screening og de psykologiske undersøgelser. rugemoren har ingen biologisk tilknytning til barnet og er klar over, at hun bærer barnet for en anden kvinde.

Drømmer du om at blive forælder? Kontakt os i dag!

Er rugemoren i arbejde under graviditeten?
Rugemoren modtager et foruddefineret vederlag for at være rugemor. I mange tilfælde fortsætter rugemoren dog med at passe sit normale arbejde under graviditeten. Behandlinger, omkostninger og indtægtsbortfald godtgøres.

Har rugemoren lov til at afbryde graviditeten?
Ved helbredsmæssige årsager, dvs. hvis morens eller barnets helbred eller liv er i fare, har rugemoren lov til at få en abort, men ellers må hun ikke afbryde graviditeten. Ud fra forældrenes perspektiv er dette et brud på aftalen, som fører til, at aftalen ophæves, og at rugemoren, efter omstændighederne, risikerer at skulle tilbagebetale en skadeserstatning til forældrene. Denne situation er meget usandsynlig, idet rugemoren har gennemgået omfattende forberedelser og er indstillet på at gennemføre graviditeten. De normale årsager til at få foretaget en abort er ikke til stede, eftersom det ikke er meningen, at barnet skal være en del af surrogatmorens familie, og at hun ikke får forsørgerpligt over for barnet.

Hvad sker der, hvis rugemoren fortryder?
Som regel har rugemoren en omsorgsfølelse over for barnet, og graviditeten i sig selv medfører ofte en tilknytning mellem kvinde og barn. Det er en naturlig del af graviditeten og ganske normalt.

Men rugemoren ved lige fra starten, at barnet, hun bærer, ikke tilhører hende, og at hun skal give barnet fra sig, så snart det er født.

Før en surrogatproces sættes i gang, gennemgår kvinden en række tests for at sikre, at hun er fysisk og mentalt klar til at være surrogatmor. Hun skriver under på en surrogataftale og er hele tiden klar over, at barnet ikke er hendes.

En almindelig bekymring hos de kvinder, som er surrogatmødre, er, at forældrene ikke vil tage imod barnet. Naturligvis er der følelser involveret i en surrogatproces, men det er aldrig sket, at en surrogatmor ikke vil give barnet fra sig.

Hvilket statsborgerskab får barnet?
Barnet får altid dansk statsborgerskab, men i nogle tilfælde får barnet også statsborgerskab i sit fødeland (f.eks. USA).

Hvordan sikres det, at rugemoren bevarer et godt helbred under graviditeten?
Rugemorens helbred bliver altid højt prioriteret. Udover de indledende og grundige lægelige undersøgelser gennemgår hun regelmæssige lægetjek både vedrørende hende selv og barnet.

Hvor kan jeg få yderligere informationer om rugemoderskab?
Kontakt os via hjemmesiden og book et personligt møde eller et møde via Skype. Nordic Surrgacy afholder også gratis seminarer, hvor vi informerer om, hvad processen indebærer.

I hvilke lande ligger de klinikker, Nordic Surrogacy samarbejder med?
Klinikkerne er moderne og ofte beliggende på privathospitaler. Vi samarbejder med klinikker i USA, Ukraine og Colombia.

Hvor kommer rugemødrene fra?
Nordic Surrogacy samarbejder med surrogatmødre fra Ukraine, USA og Colombia.

Hvor bor rugemoren, mens hun er gravid?
Rugemoren bor i sit eget hjem sammen med sin familie. I nogle tilfælde flytter hun i egen lejlighed, som ligger i nærheden af klinikken.

Hvordan ved man, at rugemoren og fosteret har det godt under graviditeten?
Under graviditeten foretages regelmæssige lægetjek for at sikre, at fosteret har det godt og udvikler sig, som det skal, men der bliver også taget blodprøver for at holde øje med rugemorens helbred under hele graviditeten. Desuden har de under hele processen kontakt til en koordinator eller anden person fra klinikken eller hospitalet.

Hvornår går processen i gang, når beslutningen om at få et barn via rugemoderskab er truffet?
Processen går i gang cirka 1-2 måneder efter.

Hvad kræves der af mig i processen?
Du vil skulle foretage mindst to rejser til landet, hvor processen gennemføres. Under første ophold afgives blodprøver og sædprøve, og hvis det er dine egne æg, der skal anvendes, udtages disse. Denne tur skal muligvis gentages, hvis der ikke er tilstrækkeligt med æg, og der ikke skabes et embryo. Den næste tur sker lige inden fødslen, hvilket vi planlægger sammen med jer. Vi skal desuden kunne komme i kontakt med jer i forhold til opdateringer, som kan forekomme døgnet rundt.

Vi holder dig løbende opdateret, og det er naturligvis en selvfølge, at vi holder en tæt kontakt under hele processen. Nordic Surrogacy er til for at hjælpe, og vores fælles mål er resultatet; et elsket barn!

Hvilke fordele er der ved at vælge Nordic Surrogacy?
Vi har samlet hele processen et sted. Vi er behjælpelig med surrogattjenester, ægdonation, aftale med rugemoren og de juridiske aspekter ved en surrogatproces. Gennem Nordic Surrogacy får I adgang til de mest succesfulde klinikker i de respektive lande. Nordic Surrogacy koordinerer og følger jer gennem hele processen lige fra start til slut, så det føles trygt og ukompliceret.

Hvilke undersøgelser skal rugemoren igennem under graviditeten?
Rugemoren gennemgår undersøgelser i overensstemmelse med landets love og regler. Der er dog mulighed for, at de kommende forældre kan ønske yderligere undersøgelser udover de obligatoriske. Og disse vil blive udført i samråd med læger.

Hvilke undersøgelser skal rugemoren igennem, inden processen går i gang?
Inden surrogatprocessen påbegyndes, foretages der undersøgelser for smitsomme sygdomme (bl.a. hiv, hepatitis B, hepatitis C osv.). Desuden anbefales test for genetiske sygdomme.

Får jeg lov at møde rugemoren?
Det afhænger af, hvilket program du vælger. I USA har du direkte kontakt med rugemoren hele vejen igennem. Rugemoren vil løbende opdatere dig efter undersøgelser hos læger. I Ukraine og Albanien er Nordic Surrogacy mellemled på grund af sprog- og kulturbarrierer. Du møder rugemoren i begyndelsen af processen, når kontrakten skal underskrives.

Hvilke lande tillader surrogatmoderskab og surrogacy for udlændinge?
USA – alle
Ukraine – kun heteroseksuelle gifte par
Colombia – alle

Hvilke informationer er til rådighed om ægdonoren?
Selv om ægdonoren er anonym, modtager de kommende forældre detaljerede informationer om helbredshistorie, familiens historie og personoplysninger samt billeder.

Får vi lov at møde ægdonoren?
Ægdonationen er anonym. Men hvis donoren og de kommende forældre har et fælles ønske om at mødes, vil Nordic Surrogacy være behjælpelig med dette.

Hvilke undersøgelser skal rugemoren igennem?
Alle surrogatmødre gennemgår screening, lægelige og psykologiske undersøgelser, inden processen går i gang.

Er det muligt at vælge rugemor?
Det afhænger af, hvilket program du vælger. I USA vælger de kommende forældre og surrogatmoren hinanden. I Ukraine mødes de kommende forældre med surrogatmoren, inden processen går i gang for at skabe en kontakt.

Kan jeg selv blive surrogatmor?
Det at være surrogatmor for en anden kvinde, som ikke selv kan blive gravid er én de mest generøse gerninger et menneske kan gøre for et andet. Da det er et stort ansvar for begge parter, er der naturligvis mange forholdsregler. En kvinde, som ønsker at være surrogatmor, bør være i alderen 22-38 år, have et godt helbred samt have født mindst et barn efter en ukompliceret graviditet for mindst et år siden. Hun skal være følelsesmæssigt stabil, hvilket vil sige, at hun ikke gennemgår en personlig krise såsom skilsmisse, tab, alvorlig sygdom hos et familiemedlem el. lignende. Dansk lovgivning tillader ikke surrogatmoderskab i Danmark.

Kan nogen i min familie være min surrogatmor i stedet for en ukendt kvinde i udlandet?
Dansk lovgivning tillader ikke assisteret surrogacy i Danmark. I er velkommen til at kontakte os, så vi kan udforske andre mulige løsninger, der passer til jer.

Hvad indebærer et garantiprogram?
Et garantiprogram betyder at alle trin, som indgår i processen, gennemføres så mange gange, der skal til, for at I kan blive forældre.

Surrogatmorens indkomst i Ukraine
Surrogatmorens vederlag svarer til flere gennemsnitlige årslønninger i forhold til landets medianindkomst. Dels modtager hun et månedsvederlag, der skal dække hendes udgifter. Dette vederlag er på samme niveau eller højere end en almindelig månedsløn. Derudover modtager hun et vederlag efter, at barnet er født og videregivet til forældrene. For det meste anvender surrogatmoren disse penge til at købe en bolig eller til at finansiere sine børns studier.

Hvor i Ukraine bor surrogatmoren?
Oftest bor surrogatmoren i eller udenfor Kiev, men det hænder også, at nogle bor længere væk. Alle lægetjek foregår i Kiev, og det er surrogatmoren, der afgør, om afstanden er acceptabel for at indgå en aftale. Nogle surrogatmødre bor i den sydlige del af landet, hvilket kan betyde en rejsetid mellem hjemmet og klinikken på op til 10-12 timer. Surrogatmoren skal mindst en gang møde op på den svenske ambassade. I Ukraine er der kun svensk repræsentation i Kiev og ikke i andre byer. Derfor er det ret ubelejligt, hvis hun bor alt for langt væk fra Kiev.

Hvad kræver det at blive surrogatmor i Ukraine?
Det er meget vigtigt, at surrogatmoren ikke vælger at gennemføre en proces på grund af tvang, eller fordi hun ikke ser noget andet alternativ. Derfor stilles der krav til stabile levevilkår udover de almindelige krav i forhold til god helbredstilstand, at hun selv har børn og er ”færdig” med sin egen familiedannelse, at hun har gennemgået ukomplicerede graviditeter og fødsler med mere. Angående hendes levevilkår, skal hun have fast bolig, kunne forsørge sig selv, enten via eget arbejde eller at hendes ægtemand har en indkomst, som kan dække forsørgelsen af familien.