Ægdonation ved surrogatmoderskab

Ægdonation ved surrogatmoderskab - Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy tilbyder et bredt udvalg af ægdonorer i forbindelse med surrogatmoderskab. Donorens nationalitet afhænger af valg af program. De kommende forældre vælger ægdonation fra Nordic Surrogacys ægbank i forhold til valgt program.

Screening af ægdonorer

Alle ægdonorer gennemgår psykologisk og lægelig screening, som indebærer genetisk kortlægning af donoren og lægelige undersøgelser, som verificerer æggets egnethed til surrogatprocessen. Alle donorer er anonyme. De kommende forældre modtager detaljeret information om donoren, inklusiv billeder og medicinsk profil.

Læs mere om ægdonation, hvis du selv ønsker at blive gravid

Ægdonation og surrogati i Ukraine

Vores sydafrikanske og ukrainske donorer kan udvælges til surrogatprogrammer i Ukraine. Valget af donor sker fra vores hjemmeside.

Læs mere om surrogati i Ukraine

Ægdonation og surrogati i USA

Vores sydafrikanske donorer kan udvælges til surrogatprogrammer i USA. Valget af donor sker fra vores hjemmeside. Vores amerikanske ægdonorer er kun relevante for det amerikanske surrogatprogram. Donorprofiler sendes til de kommende forældre.

Læs mere om surrogati i USA

Ægdonation og surrogati i Colombia

Ægdonorerne kommer fra Colombia, og de rejser til klinikken for at efterlade æggene. Alle donorer er unge kvinder, som gennemgår omfattende medicinsk screening og genetisk prøveudtagning, blodprøver og undersøgelser. Alle profiler indeholder nyoptagne fotografier og information om donor, donors helbred og sygehistorie.

Læs mere om surrogati i Colombia