Kostnaderna för surrogatprogrammet Albanien inkluderar den fulla processen inklusive försäkring för barnet och surrogatmodern (sjukhusvistelse, NICU och medicinska komplikationer)

Kostnaderna för surrogatprogrammet Albanien inkluderar den fulla processen inklusive försäkring för barnet och surrogatmodern (sjukhusvistelse, NICU och medicinska komplikationer)

Kostnaderna för surrogatprogrammet Albanien inkluderar den fulla processen inklusive försäkring för barnet och surrogatmodern (sjukhusvistelse, NICU och medicinska komplikationer)