Äggdonation med full garanti

Äggdonation med full garanti - Nordic Surrogacy

Vi erbjuder ett nytt revolutionerande äggdonationsprogram med full garanti, som antingen leder till en graviditet eller full återbetalning. Denna processen är för dig som själv vill bli gravid och bära fram ditt barn med donerade ägg eller embryon.

Nytt revolutionerande äggdonationsprogram med full garanti

Till skillnad från andra äggdonationsprogram garanterar vi inte bara ett antal embryoinsättningar, snarare ligger vårt fokus på en framgångsrik process. Därför förbinder vi oss att fortsätta skapa embryon utan extra kostnad för patienten, med upp till fyra embryoinsättningar.

Med över 10 års erfarenhet av fertilitetsfrågor och äggdonation i anslutning till surrogatprocesser, är vi stolta att nu kunna erbjuda ett unikt äggdonationsprogram som utvecklats i samarbete med några av världens ledande kliniker.

Läs mer: Äggdonation och äggdonatorer i samband med surrogatmödraskap.

Vi har en unik, högkvalitativ databas av äggdonatorer

Informationen om varje donator innehåller många detaljer – personlig, medicinsk och psykologisk. Den innehåller även en medicinsk historia om hennes familj. Oftast har Tammuz donatorer ett fotogalleri i sin profil. På önskemål kan, i de flesta fall, ett Skype-samtal ordnas, så att blivande föräldrar kan få ett personligt intryck av donatorn.

Det finns flera goda skäl att välja våra äggdonatorer

 • Noggrann screening – Alla givare genomgår omfattande genetisk provtagning och blodprov
 • Stort urval – en databas med hundratals donatorer av olika ursprung
 • Bevisad fertilitet
 • Informativa profiler
 • Bilder av donatorer
 • Möjlighet till Skype-samtal med donatorn innan donation
 • Utförlig information om donatorn och hennes familjs medicinska historia
 • Kvaliteten på det medicinska förfarandet – embryot utvecklas i ett laboratorium som är byggt enligt västerländsk standard i Namibia och uppfyller de strikta föreskrifterna i enlighet amerikanska FDA.
 • Erfarenhet – Tammuz har varit delaktig i hundratals äggdonationer runt om i världen.
 • Varmt och personligt bemötande – ni och äggdonatorn står alltid i centrum.
 • Samarbete med kliniker där spermiedonation kan ske för frakt till Namibia. Svensk lagstiftning är mycket restriktiv gällande frakt av könsceller till ett annat land. Vi har därför etablerat ett samarbete med en klinik i Tel-Aviv för donation av spermier. På sikt kommer vi kunna rekommendera kliniker som ligger närmare.
 • En snabb och effektiv process utan väntetider
 • Flexibla program med upp till 100% återbetalning om ni inte lyckas bli gravida efter fjärde insättningen

Drömmer du om att bli förälder? Ta kontakt med oss i dag!

Äggdonationsprocessen

För att uppfylla föräldradrömmen gör vi vårt yttersta för att förenkla äggdonationsprocessen. Vi arbetar med ledande kliniker och skicklig medicinsk personal som håller hög medicinsk standard.

Kontraktsskrivning

 1. Välj en äggdonator från donatordatabasen.
 2. Spermiedonation på klinik i Tel-Aviv för frakt till kliniken där embryo skapas.
 3. Äggdonationen/ägguttag sker på kliniken Windhoek Cape Fertility Clinic.
 4. Äggen befruktas med spermierna.
 5. Befruktning: Embryos kommer att skapas i Windhoek Cape Fertility Clinic, i Namibia. Kliniken är erkänd enligt kraven av FDA i USA. Embryon utvecklas till blastocyststadie (dag 5).
 6. Insättning av embryon: Denna del av processen kommer att ske i en modern klinik på norra Cypern. Du kan återvända hem dagen efter.

Tammuz unika äggdonationsprogram

Till skillnad från andra företag lovar vi att fortsätta producera embryon tills graviditet uppnås och upp till fyra embryoinsättningar. Om ni efter fyra insättningar fortfarande inte uppnått en graviditet utgår full återbetalning enligt det program du valt.

Program BAS
Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: 10.900 USD och med dagens växlingskurs ungefär 99.000 kr.*
Garanti: utan återbetalning.

Program MELLAN
Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: 13.150 USD och med dagens växlingskurs ungefär 119.000 kr.*
Garanti: halva beloppet återbetalas.

Program FULL GARANTI
Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: 16.450 USD och med dagens växlingskurs ungefär 149.000 kr.*
Garanti: hela beloppet återbetalas.

*Kostnaderna i svenska kronor är med förbehåll för valutakursändringar. Priserna i USD gäller fram till 2018-12-31.

Vad är äggdonation?

 • Äggdonation är ett alternativ när en kvinna inte kan använda sina egna ägg.
 • Är ett föreslaget förfarande för kvinnor som är konstruerade för in vitro fertilisering och kan, antingen för att de inte kan producera ägg som är tillräckligt bra för befruktning eller inte producerar ägg alls. Detta är en känslig process som kräver professionalism och känslighet från vårdpersonalen.

 

Vårt unika äggdonationsprogram erbjuder en säker väg till graviditet – eller en fullständig återbetalning!

Läs mer: Äggdonation och äggdonatorer i samband med surrogatmödraskap.