mfof-statistik-adoptioner-2016

År 2016 adopterades 259 barn till Sverige via en adoptionsorganisation. Det är en minskning med nästan 25 procent jämfört med de senaste tre åren och 66 procent om man går tillbaka tio år. Att antalet adoptioner minskar är inte unikt för Sverige.

År 2016 adopterades 259 barn till Sverige via en adoptionsorganisation. Det är en minskning med nästan 25 procent jämfört med de senaste tre åren och 66 procent om man går tillbaka tio år. Att antalet adoptioner minskar är inte unikt för Sverige.