43 – SE – Surrogacy in Colombia

Surrogatmödraskap för samkönade par i Colombia

[BILD]

Vem passar destinationen för?

Surrogatprogrammet i Colombia innebär ett unikt alternativ för samkönade par, heterosexuella par, ensamstående män och ogifta par som letar efter en kostnadseffektiv process.

I Colombia finns inget krav på en dokumenterad medicinsk anledning till ofrivillig barnlöshet. Det finns heller inget krav på att man skall vara gift eller sambos. Vi erbjuder program med egna embryon, egna ägg eller garantiprogram med äggdonation.

Varje resa är unik och programmet ni väljer beror på era förutsättningar. Oavsett er bakomliggande historia har vi lång erfarenhet av att följa, vägleda och stötta blivande familjer på resan mot föräldraskap. Surrogatprocessen och kriterierna för vem som kan genomgå en process är reglerade, vilket gör dem säkra. Vilket program ni väljer, beror på era individuella förutsättningar och omständigheter och sker i samråd med oss under inledande konstadsfri rådgivning.

Varför blivande föräldrar väljer Nordic Surrogacy

Vi är en agentur som erbjuder full service och ni får en personlig koordinator som följer er genom hela processen. Vi tar hand om det praktiska, finns tillgängliga för att svara på frågor på vägen och som stöd. Det gör att ni kan fokusera på att bli föräldrar.

Hos oss får du heltäckande service i alla program. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser för jämförbara tjänster. Det kan vi göra eftersom vi arbetar direkt med klinikerna och därmed har skalat bort extra kostnader som det innebär att arbeta med mellanhänder.

Surrogatprocessen är trygg för alla inblandade parter ur ett juridiskt och medicinskt perspektiv. Det gäller för surrogaten, barnet och de blivande föräldrarna. I alla program ingår den lokala juridiken i Colombia.

Egen koordinator på plats i Colombia

[BILD]

Andrea Bautista är vår lokalanställda koordinator i Bogota. Andrea jobbar ständigt på att göra er vistelse i Bogotá till en smidig och oförglömlig upplevelse. Tillsammans med resten av teamet vill Andrea ge er som blivande föräldrar en professionell upplevelse som bygger på förtroende, trygghet och uppmärksamhet på detaljer i varje del processen.

Surrogatmödraskap i Colombia

Surrogatmammans hälsa och välmående har högsta prioritet. Surrogatmödrarna som deltar i programmen kommer huvudsakligen från Bogota, Colombias huvudstad. I de första stegen gör kliniken en omfattande medicinsk och psykologisk screening för att säkerställa att surrogaten kan delta i programmet. När surrogaten sedan matchas med er som blivande föräldrar sker den fortsatta behandlingen och uppföljningen av surrogatmödrarna på kliniken i Bogota.

Juridiskt stöd

Vi samarbetar med en advokat i Colombia som kommer att följa våra föräldrar genom hela den rättsliga processen. Tjänsterna inkluderar avtal mellan de blivande föräldrarna och surrogatmamman samt barnets registrering hos myndigheter direkt efter födseln. Födelsebeviset kommer att innehålla namnet på den biologiska fadern och namnet på surrogatmamman. Omedelbart därefter kommer surrogatmamman att underteckna ett juridiskt dokument där hon avstår från alla sina föräldrarättigheter. Den juridiska processen förväntas ta ungefär en månad.

(Den svenska juridiken sköts av vår jurist Emma Dahlén som är expert på juridiken kring surrogatmödraskap.)

Surrogatprogrammen i Colombia – kostnader

Vi erbjuder fyra olika program i Colombia, från 50 000 USD för program inklusive förmedlingsavgifter. Observera att all betalning sker i amerikanska dollar.

  1. Singel garantiprogram: 65 000 USD
  2. Dubbel garantiprogam (två parallella processer): 105 000 USD
  3. Egna egg: 55 000 USD
  4. Befintliga embryon: 50 000 USD

Vad är ett garantiprogram?

På alla våra destinationer erbjuder vi garantiprogram med äggdonation där alla kostnader förknippade med processen är inkluderade. Det skapar ekonomisk trygghet och transparens och därmed ökad tillgänglighet.

Ett garantiprogram innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess som t.ex., äggdonation, skapande av embryo, juridisk process på destinationen, ersättning till surrogatmodern inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs till ni har blivit föräldrar.

Skillnaden mellan garantiprogrammet och andra program är att du för andra program löpande betalar för kostnader som tillkommer om delar av processen måste upprepas.

Äggdonation i Colombia

Äggdonatorerna kommer från Colombia och är unga kvinnor vars hälsa, medicinska historia och vanor bedöms efter en psykologisk och medicinsk screening. Screeningen görs av kliniken och för att säkerställa att hon kan delta i programmet.

Blivande föräldrar får ta del av ett urval av profiler som matchar deras önskemål.  Äggdonatorns profil är anonym och innehåller utförlig information om bland annat hennes medicinska hälsa, intressen, utbildning och inkluderar nytagna bilder.

HIV

Nordic Surrogacy är stolta över att erbjuda möjligheter även för par och ensamstående män som lever med HIV. Blivande föräldrar reser till kliniken i Colombia för att lämna sperma, och där tvättas och testas det genetiska materialet innan IVF-processen utförs. Processen är mycket säker och förhindrar att viruset överförs till fostret.